กลับมารวมพลังเพื่อโรงเรียนของเรา เลือดแดงขาว ถาวรานุกูล